LATVISKI| KRIEVISKI
PAKALPOJUMI| BRAUN SERVISS| KLIENTIEM| KONTAKTI| JŪSU PASŪTĪJUMS!| PIETEIKUMS| PIESLĒGŠANA| KOPŠANAS LĪDZEKLI| INSTRUMENTI

INFORMĀCIJA KLIENTIEM - GARANTIJAS REMONTS

Saskaņā ar 1999. gada 18. marta Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Lai pretendētu uz izstrādājuma garantijas remontu, lietotājam jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Čeks par izstrādājuma pirkšanu vai rēķins – faktūra, kur jābūt uzrādītai sekojošai informācijai:

Pirkšanas datums;

   *  Modeļa nosaukums;

 * Dīlera nosaukums (veikals)

2. Pats izstrādājums ar sērijas numuru uz tā;

3. Izstrādājumam nedrīkst būt mehānisku bojājumu un nepareizas apiešanās (ūdens, smiltis utt.) pēdas.

Ja kaut viens no iepriekš uzskaitītajiem noteikumiem nav izpildīts, tad garantijas remonts var tikt atteikts! Tādā gadījumā maksu par remontu veic lietotājs.

izstrāde: dqdp.net  dizains: freelayouts.com