JŪSU PASŪTĪJUMS!0

Ievadiet WEB kodu, kas norādīts uz pasūtījuma veidlapas, un pārbaudiet tā statusu!

Ievadiet pasūtījuma koduWEBCODE:
Statusa ID:
Statusa nosaukums:
Statusa piezīmes:
Defekti:
Atzīmes remontam:PASCODE:
Statusa ID:
Statusa nosaukums:
Statusa piezīmes:
Defekti:
Atzīmes remontam: